Welkom

Contact

Bestuur

Geschiedenis

Lampionoptocht

Koninginnedag

Vlooienmarkt

Recyclestraatje

Rad van fortuin

4 en 5 mei

Sponsoren

Fotoalbum

 

 
Oranjecomite Bemmel-Ressen in vogelvlucht

Het Oranjecomité Bemmel-Ressen is in 1907 opgericht, ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Wilhelmina (31 augustus). In eerste instantie bedoeld om bij verschillende gelegenheden in Bemmel festiviteiten te organiseren. Maar al snel beperkte dit zich tot de viering van feesten van het Koninklijk huis. Veel is er over deze periode niet bekend.

Vanaf 1957 wordt het beeld duidelijker. In samenwerking met diverse organisaties, clubs en verenigingen zet het Comité een gevarieerd Koninginnedagprogramma neer, voor de hele Bemmelse gemeenschap. Vooral de lagere scholen en de vele verenigingen spelen bij de uitvoering van het programma een grote rol. Het Comité zelf heeft vooral een representatieve functie. Op het programma staan wielerwedstrijden voor de jeugd, buurtvoetbal en de ronde van Bemmel; een hardloopwedstrijd met open inschrijving, bekend tot ver in de omtrek. Verder zijn er ponywedstrijden, demonstraties van volleybal, handbal, rolschaatsen en zijn er optreden van brandweer, dansgroepen en muziekverenigingen. De optocht en balavonden zijn eveneens een vast punt in het programma. In de loop der jaren verdwijnen veel sportieve activiteiten voor volwassenen en komt het accent meer op activiteiten voor de basisschooljeugd te liggen. Ook het Comité zelf ondergaat een verandering; steeds minder leerkrachten en notabelen, maar vrijwilligers maken deel uit van het bestuur. Daarnaast verplaatsen de activiteiten zich steeds meer naar 1 locatie in plaats van door het hele dorp en op de basisscholen.

Het huidige Oranjecomité organiseert nog steeds festiviteiten rondom het Koningshuis. De activiteiten richten zich vooral op de basisschooljeugd en families. Hoewel anders dan voorheen zijn er nog steeds vele dorpsgenoten op diverse manieren betrokken bij de organisatie en uitvoer van de oranjeactiviteiten. Er is regelmatig overleg met de gemeente en de gezamenlijke Oranjecomités van de gemeente Lingewaard. Daar is twee maal een dorpsoverstijgende, gezamenlijke activiteit uit voortgevloeid, namelijk de viering van het huwelijksfeest van prins Willem Alexander en prinses Maxima in 2002 en 60 jaar Bevrijding op 5 mei 2005.

Voor de financiering van haar activiteiten ontvangt het Oranjecomité jaarlijks een subsidie van de gemeente; een standaard bedrag per schoolgaand basisschoolkind. Daarnaast dragen sponsors, zowel in geld als in goederen, een belangrijk steentje bij aan het kostendekkend krijgen van het programma.

Sinds 1997 start het jaarprogramma van het Oranjecomité met een lampionoptocht op 31 januari, de verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Een verdwenen traditie die bij het 90 jarig bestaan van het Comité opnieuw is opgepakt. Tegelijkertijd wordt het dan nieuwe Kinkelplein, de vaste locatie voor de Oranjeactiviteiten. Het programma op Koninginnedag in Bemmel staat bol van traditionele activiteiten. De versierde fietsoptocht, het straattekenen, de kindervrijmarkt met kinderspelen, de ballonnenwedstrijd en sportieve activiteiten als zwemmen en badminton. In de loop der jaren is het programma verder opgetuigd met terrassen, een bloemenmarkt, demonstraties door sportclubs en dansgroepen en optredens door koren, zangers, muziekgroepen en bands. Ook de oldtimerrit en -show en de paardentram behoren tot de vaste activiteiten en sinds 2006 staat de vlooienmarkt voor volwassen op het programma. Bij gelegenheid of om de 5 jaar is er een aubade en enkele keer is er avondactiviteit in de vorm van een disco of dansavond.
Verder besteedt het Comité jaarlijks aandacht aan Dodenherdenking, in de vorm van een herdenkingsbijeenkomst en een Stille Tocht naar het Bevrijdingsmonument bij het gemeentehuis in Bemmel. Eens in de vijf jaar wordt ook 5 mei, Bevrijdingsdag gevierd.

In 2007 viert het Oranjecomité Bemmel-Ressen haar 100-jarig jubileum. Aanleiding om een jubileumboek te schrijven, een nieuw en digitaal logo te laten ontwerpen en extra activiteiten te programmeren. Koninginnedag wordt uitgebreid met een oude ambachtenmarkt en voor de kinderen zijn er meer en grotere spelen ingezet. Tijdens de jubileumreceptie op 31 augustus, waarbij alle inwoners van Bemmel welkom zijn, wordt het jubileumboek gepresenteerd. Op 1 september kan de basisschooljeugd genieten van een vorstelijke theatervoorstelling in het Wapen van Bemmel en 's-avonds is er voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar een Whitehouse; een rook- en alcolholvrije dance-happening, met als speciale attractie de nu zo populaire jump-style demonstraties.

 

 Copyright©2010-2019 Oranjecomité Bemmel-Ressen

Ontwerp: Erilin automatisering